Onderstaand formulier a.u.b. volledig invullen.

Achternaam:
Voorletter(s):
Roepnaam:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Land:
Geboortedatum: 
Geslacht:   
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Eventueel 2e e-mail:
 
Op de ingevoerde e-mailadressen ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding.
 
Gewenste lidmaatschap
Doet u al mee met de trainingen?   
Zo ja, bij welk team?
 
Was u al eerder lid van een hockeyvereniging?      
Zo ja, van welke vereniging?
In welk team?
Jaar waarin voor het laatst gespeeld
(in competitieverband)
 
Bent u in het bezit van een geldige scheidsrechterkaart?   
Zo ja, welk nummer:
 
 
Van u wordt verwacht dat u:
  • Bij alle trainingen en wedstrijden op tijd aanwezig bent en enthousiast meedoet.
  • Indien u niet in het bezit bent van een scheidsrechterskaart bij de eerste gelegenheid meedoet aan een scheidsrechterscursus.
  • Bij toerbeurt bardienst doet.
 
 
 
 

Doorlopende machtiging automatische incasso

 
Betaling van de contributie bij GZG Hardenberg gaat via automatische incasso
Hiervoor machtigt u ons door het invullen van onderstaande gegevens, zodat wij de verschuldigde contributiegelden van uw rekening kunnen afschrijven.
Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 30 werkdagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
 
IBAN rekeningnummer:
Op naam van:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Aantal termijnen:
  De rekeninghouder gaat akkoord met de automatische incasso.
 
 

Privacy regels

  • De opgegeven e-mailadressen worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven met club-info.
  • GZG kan leden benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
  • Er kunnen wedstrijd-, team- en andere foto's waar leden op staan gepubliceerd worden op de clubwebsite, Facebook, in de nieuwsbrief en bij sportberichten in kranten.
  • Namen van leden worden vermeld op de website en de nieuwsbrief bij te verrichten diensten als bardienst en scheidsrechters.
  • Naam en telefoonnummer zijn via onze afgeschermde website beschikbaar zodat andere leden mij kunnen benaderen.
  • De club kan leden gedurende 25 jaar na beĆ«indiging van hun lidmaatschap benaderen voor bijvoorbeeld een reĆ¼nie of bijzondere gebeurtenis.
Zie ook de privacyverklaring van GZG Hardenberg.
Omdat het nieuwe lid nog geen 16 is moeten de ouders ook akkoord gaan met de privacyregels.
 
 

Vragen of opmerkingen

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze hier invoeren.