Onderstaand formulier a.u.b. volledig invullen door een ouder of verzorger.

Achternaam:
Voorletter(s):
Roepnaam:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Land:
Geboortedatum: 
Geslacht:   
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Eventueel 2e e-mail:
 
Op de ingevoerde e-mailadressen ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding.
 
 

Vragen voor het nieuwe lid

Doe je al mee met de trainingen?   
Zo ja, bij welk team?
 
Was je al eerder lid van een hockeyvereniging?      
Zo ja, van welke vereniging?
In welk team?
Jaar waarin voor het laatst gespeeld
(in competitieverband)
 
 
Van jouw wordt verwacht dat je:
 • Bij alle trainingen en wedstrijden op tijd aanwezig bent en enthousiast meedoet.
 • Op je 16de meedoet aan een scheidsrechterscursus.
 
 

Vragen voor de ouders (verzorgers)

Hockeyt u of heeft u gehockeyd?   
Zo ja, bent u nog lid van een vereniging?   
Zo ja, welke vereniging:
 
Bent u in het bezit van een geldige scheidsrechterkaart?   
Zo ja, welk nummer:
 
Van ouders (verzorgers) wordt verwacht dat ze:
 • Geregeld de thuiswedstrijden van hun kind bezoeken.
 • Bij toerbeurt bardienst doen tijdens thuiswedstrijden van hun kind.
 • Bij toerbeurt rijden bij uitwedstrijden van het team, waarin hun kind speelt.
  Ouders (verzorgers) gaan akkoord met deze regels.
 
 

Doorlopende machtiging automatische incasso

 
Betaling van de contributie bij GZG Hardenberg gaat via automatische incasso
Hiervoor machtigt u ons door het invullen van onderstaande gegevens, zodat wij de verschuldigde contributiegelden van uw rekening kunnen afschrijven.
Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 30 werkdagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
 
IBAN rekeningnummer:
Op naam van:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Aantal termijnen:
  De rekeninghouder gaat akkoord met de automatische incasso.
 
 

Privacy regels

 • De opgegeven e-mailadressen worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven met club-info.
 • GZG kan leden benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
 • Er kunnen wedstrijd-, team- en andere foto's waar leden op staan gepubliceerd worden op de clubwebsite, Facebook, in de nieuwsbrief en bij sportberichten in kranten.
 • Namen van leden worden vermeld op de website en de nieuwsbrief bij te verrichten diensten als bardienst en scheidsrechters.
 • Naam en telefoonnummer zijn via onze afgeschermde website beschikbaar zodat andere leden mij kunnen benaderen.
 • De club kan leden gedurende 25 jaar na beëindiging van hun lidmaatschap benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.
Zie ook de privacyverklaring van GZG Hardenberg.
Omdat het nieuwe lid nog geen 16 is moeten de ouders ook akkoord gaan met de privacyregels.
 
 

Vragen of opmerkingen

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze hier invoeren.